250 Recepata velikih gurmana

Ova elektronska knjiga sadrži 250 recepata za zdravije obroke, lako prilagodljive za sve uzraste.

Recepti su raspoređeni u 5 kategorija i to:

Voćno žitni obroci – Užine (30)

Mesno – povrtni obroci i primjeri ručka (70)

Potaži i ostali primjeri večera (30)

Voćna peciva (70)

Povrtna peciva (50)

Cijena elektronske knjige je 20€