Još jedna tema o kojoj se mnogo diskutuje i o kojoj postoje razni savjeti i mišljenja.
Mi ćemo da se bavimo smjernicama vodećih institucija kada su ishrana i zdravlje u pitanju.
Aktuelne smjernice AAP i WHO bez dileme su:
Uvođenje vode bebi kreće u onom momentu kada krenete sa uvođenjem nemliječne ishrane, ne ranije.
Dojenje i/ili AD formula do trenutka uvođenja nemliječne ishrane (6+) za bebu predstavljaju i vodu i hranu. Prerano nuđenje vode može rezultirati smanjenju unosa majčinog mlijeka ili AD formule.
Još jedna važna smjernica kaže da u prvoj godini života jedine tečnosti koje beba treba da unosi su mlijeko (majčino/AD) i voda, što dalje znači da ne treba nuditi sokove, čajeve ili neke druge napitke jer cilj nam je da se usvoji navika gašenja žeđi vodom.

Savjeti i smjernice su uopštene i odnose se na zdrave bebe, a za sve individualne savjete potrebno je da kontaktirate pedijatra ili specijalistu koji je upoznat sa stanjem bebe.

Posjetite naš Instagram profil: https://www.instagram.com/mala_beba_veliki_gurman/

Posjetite naš Youtube profil: https://www.youtube.com/channel/UCGFfuShGMsddDAwq7mCOk1g